იმპორტი

ნავთობპროდუქტების ინპორტი

ექსპორტი

ნავთობპროდუქტების ექსპორტი

რეექსპორტი

ნავთობპროდუქტების ტრანზიტული გადატვირთვები (რეექსპორტი)

Image
ჩვენ შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ ?

ნავთობ პროდუქტების იმპორტ-ექსპორტი და ტრანზიტული გადატვირთვები (რეექსპორტი)

  • იმპორტი
  • ექსპორტი
  • რეექსპორტი
სერვისები

რას ვსაქმიანობთ?

ჩვენ გვაქვს პირდაპირი ხელშეკრულებები, პორტებთან ნავთობ ტერმინალებთან, მათ შორის ბათუმის ნავთობტერმინალთან და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებთან. ვეწევით ნავთობპროდუქტების საერთაშორისო
- ტრანზიტულ გადაზიდვებს (რეექსპორტს).

Image
ჩვენი უპირატესობები

ჩვენ არ გვყავს შუამავლები, პირდაპირ ვმუშაობთ ტერმინალებთან და ქარხნებთან.

სიახლები

ბოლო სიახლეები

image
17.01.2021

სატესტო სიახლე

პირველი პოსტი

ვრცლად
image
17.01.2021

სატესტო სიახლე

პირველი პოსტი

ვრცლად
image
17.01.2021

სატესტო სიახლე

პირველი პოსტი

ვრცლად

Copyright © 2020 . Designed DMG