ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

კომპანიაში 23 ადამიანია დასაქმებული, მათგან 7 მაღალკვალიფიციური სპეციალისტია ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიაში 25 წლიანი გამოცდილებით. წლიური სახელფასო ფონდი, პრემიების ჩათვლით, შეადგენს 3,665,280 ლარს (1,104,000 აშშ დოლარის კურსით). კომპანიის პროფილი: ნავთობპროდუქტებისა და თხევადი ბუნებრივი აირის LNG იმპორტი - ექსპორტი

Image
ჩვენ შესახებ

ვინ ვართ ჩვენ ?

ნავთობ პროდუქტების იმპორტ-ექსპორტი და ტრანზიტული გადატვირთვები (რეექსპორტი)

  • იმპორტი
  • ექსპორტი
  • რეექსპორტი
სერვისები

რას ვსაქმიანობთ?

ჩვენ გვაქვს პირდაპირი ხელშეკრულებები, პორტებთან ნავთობ ტერმინალებთან, მათ შორის ბათუმის ნავთობტერმინალთან და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებთან. ვეწევით ნავთობპროდუქტების საერთაშორისო
- ტრანზიტულ გადაზიდვებს (რეექსპორტს).

Image

პორტს შეუძლია თვეში 1 მილიონ ტონამდე ნავთობპროდუქტების გატარება

Copyright © 2020-2023 . Powered CoFi®