სერვისები

რას ვსაქმიანობთ ?

ჩვენ გვაქვს პირდაპირი ხელშეკრულებები , პორტებთან და ნავთობ ტერმინალებთან , მათ შორის ბათუმის ნავთობტერმინალთან. ვეწევით ნავთობპროდუქტების საერთაშორისო - ტრანზიტულ რეექსპორტს

Image

Copyright © 2020-2023 . Powered CoFi®